Genel Kurullar

Olağan Genel Kurul Gündemi

Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Olağan Genel Kurul Tutanakları

Olağanüstü Genel Kurul Tutanakları

Olağan Genel Kurulda Hazır Bulunanlar Listesi

Olağanüstü Genel Kurulda Hazır Bulunanlar Listesi

Genel Kurullarda Sorulan Sorular

Vekaletname Formları