Çevre

Çevresel Faaliyetlerimiz

BATIÇİM olarak çimento fabrikamızdaki amacımız, ulusal ve uluslararası standartlara uygun biçimde klinker ve çimento üretmek, bu ürünleri müşteri istek ve beklentilerine uygun bir hizmet anlayışıyla sunmaktır. 2005 yılında alınan TS-EN-ISO 14001 sertifikası kapsamında sorumluluklarımızı yerine getirirken, doğaya saygı ve çevre kirliliğinin önlenmesi genel prensibimizdir. Yaşadığımız çevrenin korunmasının ve iyileştirilmesinin işimizin ve hayatımızın ayrılmaz bir parçası olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle, çevre kirliliğini önlemeye ve doğal kaynakları bilinçli şekilde kullanmaya maksimum düzeyde özen gösteriyoruz. Oluşan atıkları kaynağında azaltıyor ve mümkün olan her durumda bu atıkları ekonomiye tekrar kazandırıyoruz.


Faaliyetlerimiz;
- Sürekli ölçüm ve kayıt yapan gaz ve toz analizörleri
- Atıkları kaynağında ayırma ve geçici depolama tesis ve ekipmanları
- Atmosfere atılan atık ısıdan yararlanarak enerji üretimi
- Çevresel gürültüyü en aza indirmek için susturucular ve galeriler
- Açık alan tozluluğunu engellemek amacı ile vakumlu süpürgeler ve arazözler
- Alternatif yakıt ve alternatif hammadde kullanarak doğal kaynak tüketiminin azaltılması

Çevresel Faaliyetlerimiz

Çevreci Teknolojiye Yatırım

Gelecekte daha yaşanabilir bir dünya sağlamak amacı ile yürüdüğümüz bu yolda, çalışmalarımızı gerçekleştirirken doğayı korumak ve çevre kirliliğinin önlemek için en güncel teknolojiye yatırım yapmak önceliklerimiz arasında yer almaktadır.
- Fabrika bünyesindeki döner fırınlara ait tüm elektro filtreler, 2012 yılında yapılan yatırım ile torbalı filtrelere dönüştürülerek, önceden tedbiri mümkün olmayan toz emisyonlarının azaltılması sağlanmış ve 30 mg/Nm3  olarak uygulanan yasal sınıra rağmen 1 mg/Nm3 seviyelerinde üretim gerçekleştirilmektedir.

Çevreci Teknolojiye Yatırım

Karbon Ayak İzi Azaltımı

2012 yılında devreye aldığımız 9 MW kurulu gücü olan atık ısı geri kazanım tesisi ile üretim prosesinden çıkan ısı kullanılarak tüketilen elektrik enerjisinin %30’ u tesis bünyesinde üretilmektedir.
Türkiye’ de ilk defa fırın mantosundan atmosfere salınan ısı, eşanjörler yardımı ile geri kazanılarak, sosyal binalar ve üretim tesislerinin buhar ve sıcak su ihtiyacı karşılanmaktadır. 
Fosil yakıt tüketiminin azaltılması adına ulusal ve uluslararası standartlara sadık kalınarak katkılı çimento üretimi yıldan yıla arttırmaktadır.

Karbon Ayak İzi Azaltımı

Atık Yönetimi

2005 yılından itibaren uygulanan atık yönetim sistemi ile tüm tehlikeli ve tehlikesiz atıklar için kaynağında azaltma, ayrı toplama, geri dönüşüm ve bertaraf işlemleri gerçekleştirilmektedir. 
Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların bertarafı için bölgedeki üretim tesislerine çözüm ortağı olunmakta ve atıklar ekonomiye geri kazandırılmaktadır. 
Hammaddeye ikame edebilecek tehlikesiz atıklar ise doğal kaynaklara olan bağımlılığı azaltıp, kaynakların verimli kullanılması adına alternatif hammadde olarak değerlendirilmektedir.

Atık Yönetimi

Eko Etiketleme

Çevresel sürdürülebilirliği hedef edinmiş firmamız Avrupa Birliği destekli “İş Dünyası İçin Çevresel Ayak İzi” projesinde pilot şirket olarak yer almış. Ege Orman Vakfı, Hayat Boyu Öğrenme Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği ve İngiltere merkezli The Carbon Trust ile ortaklaşa yürüttüğü proje ile karbon ayak izi hesaplamalarını gerçekleştirmiştir.

Eko Etiketleme

Ağaçlandırma Faaliyetleri

Yaşadığımız çevrenin korunmasının ve iyileştirilmesinin işimizin ve hayatımızın ayrılmaz bir parçası olduğunun bilincindeyiz. Batıçim olarak faaliyette olduğumuz alanların çevre rehabilitasyonunun yanı sıra, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma ilkesiyle çevre faaliyetlerimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz.
2007 yılından bu yana Belkahve’de hayata geçirdiğimiz rehabilitasyon çalışmaları ile yaklaşık 44,5 hektarlık (445 bin m2) alanda 46 bin fidan doğaya kazandırdık.
Çimento üretiminde kullandığımız kalker ocaklarının faaliyetine son verdikten hemen sonra doğaya yeniden kazandırma çalışmaları ile bölgede ekolojik dengenin kurulmasına destek oluyoruz. Sahanın mevcut topografyasını doğal topografyaya uyumlu hale getirerek arazinin tarımsal ve ormansal kullanıma yeniden açılmasını sağlıyoruz.

Ağaçlandırma Faaliyetleri